Palluppläggning - 1313

För slangproducenten som vill hantera sin slang på ett behändigt sätt.  
Lyft uppläggningsstället med truck på plats för bearbetning, kapning. Bordet är bromsat så att slangen inte spinner ut. Finns även i andra rondell dimensioner.

Dimension:
Längd: 1050 mm       Höjd: 100 mm        Bredd: 1010 mm
Vikt: 50 Kg

Kapacitet:
Rondelldimension: Ø 930 mm