Fixtur montage - 1920

Hjälpmedel för montage av kopplingar.
 Håller fast slangen under montering, styrs av fotpedal.