Kapmaskin - 700

Kapmaskin för leverantören som kapar slang från ¼” till 2”. Kapningen sker automatiskt med hjälp av pneumatiskt styrda låsfingrar, slangen hålls fast över ett uppläggningsblock som delar slangen vid kapning med otandad klinga. Utsugs anslutning med stoftuppsamlare på baksidan.

Dimensioner
Längd: 750mm         Höjd: 1200mm         Djup: 650 mm
Vikt: 150 kg

Kapacitet
Slangdimension ¼ - 2”

Elspecifikationer
Motor: 230/400V - 50Hz - 3,8kW - 5,1hk
Varvtal: 2900 rpm
Inkoppling: 400V
Ström: 7,8 A

Övrigt
Pneumatisk data: 5-8 bar
Kapklinga: 350x40x4 mm

Tillval
Utsugsfäkt: GMT 100T Flöde 1200
Mätline: 3-8 m. med stopp
Slangrenare: Art: 1812