Kratsskiva - 1120

Kratsskiva med stålarmerad borst avsedd att frilägga gummering på slang.

Levereras som standard i dimension:
200x35x20 mm.