Automatkapmaskin - QHD

SP Verktyg AB i Halmstad har tagit fram och patenterat en helt ny produkt för kapning av hydralikslangar. Utvecklingen av hydraulik komponenter har medfört ökade krav på kontroll av alla moment i slangtillverkningen. En stor källa till ökat slitage, förkortad livslängd med påföljande driftstörningar är föroreningar som uppkommer vid kapningsmomentet. QHD har utvecklats för att minimera dessa restpariklar.

Med hjälp av QHD skapas marknadens renaste slangar. Statens Provningsanstalt har utfört ett test där resultatet visar att renligheten är tre gånger renare än en tvättad hydralikslang. Via en kontrollpanel styrs enkelt längd och antal slangar. Hela processen från slangrulle till färdigkapad slang sker helautomatiskt. Slangen är trycksatt under hela kap processen som garanterar att stoft, gummi och metall partiklar ej kan tränga in under kapningen.

Dimensioner
Längd: 1750 mm
Höjd: 1210 mm   Djup: 1500 mm
Vikt: 550 kg

Kapacitet
Slangdimension: ¼ - 1”

Elspecifikationer
Motor: 230/400V - 50Hz - 5,5kw - 7,5hk
Varvtal: 2800 rpm
Inkoppling: 400V
Ström: 11,4 A

Övrigt
Pneumatisk data: 8 bar
Kapklinga: 520x50x4 mm
Tillbehör: bobinställ